REGULAMIN KONKURSU „Wygraj kartridż SM10”

1. Organizatorem konkursu jest firma Yoer Adrian Kazer ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan, NIP 698-154-66-40, REGON 301188692.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie, które wykonają manicure przy użyciu mobilnej drukarki do paznokci.

3. Konkurs odbywa się na funpage’u „O2Nails Poland – drukarki do paznokci” w dniach 05.11.2019-15.11.2019 do godz.15:00.

4. Zadaniem konkursowym jest przesłanie zdjęcia przedstawiającego manicure wykonany przy użyciu mobilnej drukarki do paznokci.

5. Osoba, której zdjęcie uzyska największą ilość polubień otrzyma w nagrodę kartridż SM10 (1szt) o wartości 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) kompatybilny z drukarkami O’2Nails V11, X11.

6. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi po godz.15:00 w dniu 15.11.2019 na funpage’u „O2Nails Poland – drukarki do paznokci”.

7. Organizator dostarczy zwycięzcy kartridż na własny koszt pod adres znajdujący się na terenie Polski, podany przez zwycięzcę po ogłoszeniu wygranej w wiadomości prywatnej.

8. Celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz promowanie produktów marki O’2Nails, której dystrybutorem jest Organizator. Uczestnik konkursu biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na wykorzystywanie nadesłanego przez niego zdjęcia przez Organizatora konkursu, również po zakończeniu konkursu.

9. Niniejsza promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis Facebook, ani z nim związana. Uczestnik biorący udział w konkursie ma świadomość, że Facebook nie bierze odpowiedzialności za przeprowadzony konkurs.

10. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych niezbędnych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu.

11. W sprawach niedających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

12. Wszelkie spory oraz zdarzenia nieprzewidziane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.